1. Wat is osteopathie

Veel mensen doen tegenwoordig een beroep op een dierenosteopaat, ook wel een kraker genoemd. Het is echter meer dan alleen kraken wat osteopathie inhoud. Soms wordt het vergeleken met fysiotherapie. Het grote verschil is echter dat fysiotherapie, met het uitvoeren van oefeningen, symptoomgericht is en osteopathie richt zich op de oorzaak van de problemen.

Wat is osteopathie ?

Osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen, nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met speciale behandelingen herstelde hij de beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandeling was toen al en is nu nog revolutionair, omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing op ogenschijnlijk eenvoudige en subtiele wijze. Een uitspraak van Still is : daar waar de weefsels goed beweeglijk zijn krijgt de ziekte geen kans. In 1891 richtte Still in Kirksville  The American School of Osteopathie op. Dit was het startsein voor verder ontwikkeling en uitwerking van deze geneeswijze. Via Engeland en Frankrijk is osteopathie in europa bekend geworden. Osteopathie voor mensen is in Nederland erkend , maar dierenosteopathie staat nog in de kinderschoenen. Stefan Alen en Frank Dirckx twee Belgische fysiotherapeuten  hebben in 1998 humane osteopathie gevolgd in Frankrijk en zijn, door hun hobby paardrijden, met paarden osteopathie in Nederland begonnen. Daarna hebben ze een lesinstituut opgericht de ICREO voor het onderwijzen tot paardenosteopaat. Inmiddels zijn er onderzoeken naar paardenosteopathie gedaan aan de universiteit in Gent en  Luik en is osteopathie inmiddels een bewezen techniek. Ook past men al enige jaren osteopathie toe op honden en katten.

Waarop is de osteopatische denkwijze gebaseerd ?

De principes van de osteopathie zijn gebaseerd op de logica en de toegepaste kennis van de anatomie (structuur), fysiologie (processen in het lichaam), en pathologie (ziekteleer). Het lichaam functioneert als eenheid, alle afzonderlijke delen beïnvloeden elkaar en het lichaam beschikt over zelfregulerende mechanismen.  Bij osteopathie wordt niet de ziekte , maar de patient zelf behandeld. Het is dus holistisch en causaal.

In de praktijk betekend dit dat een probleem niet in zijn lokaal kader wordt bezien, maar dat iedere structuur op afstand elders een probleem kan veroorzaken. De link tussen beiden kan bijv. musculair (spier), tendineus (pees), fasciaal (bindweefsel), neurologisch (zenuwen), visceraal (ingewanden) of arterieel(slagader) zijn. Er wordt geredeneerd met oorzaak-gevolg ketens. De principes holistisch en causaal voeren ons zeer vaak naar de wervelzuil, wegens zijn centrale rol als as van het lichaam, maar ook als huisvesting van het zenuwstelsel.