De thermografische benadering van de osteopatische behandeling van het paard
Door: Drs. Fenella Doesburg

Samenvatting

Het doel van deze thesis is vast te stellen met thermografische beelden of het aan te tonen is welke invloed een osteopatische behandeling heeft. De onderzoeksvragen hierbij zijn :

Komen de hotspots en kouderegio´s op de thermografische beelden overeen met de blokkades gevonden bij osteopatisch onderzoek?
Welke blokkades vertonen paarden die in verschillende disciplines van sport worden gebruikt en treden bepaalde blokkades op die voor die discipline opvallend zijn?

Voor dit onderzoek zijn een twintigtal paarden gebruikt uit de volgende disciplines : dressuur, springsport, recreatie, western-riding en de jacht. Dit vond plaats op drie verschillende locaties.

Van alle paarden werd thermografische data en opnames verzameld binnen, in een afgesloten omgeving. Hierbij werden de paarden van alle kanten belicht. Daarna vond een osteopatische onderzoek en behandeling plaats. Minimaal een halfuur na de osteopatische behandeling is, op dezelfde dag, van alle paarden een tweede thermogram gemaakt. Een derde serie thermografische data en opnames is verzameld twee weken na de osteopatische behandeling is van zeventien van de twintig paarden.

Vervolgens zijn de gegevens uit de thermografische data en uit het onderzoek van de osteopatische behandelaars statistisch vergeleken. De temperaturen zijn weergegeven als gemiddelden ± Standard Error of the Mean (SEM). De letsels zijn verbonden aan de temperatuur verschillen in de verschillende zones, waarbij de temperatuur verschillen worden weergegeven bij de meting 1, 2 en 3. Daarna is voor iedere zone meting 1 en 2 en meting 1 en 3 vergeleken met een Wilcoxon Rank test. Uiteindelijk is bekeken of de letsels aan de disciplines verbonden konden worden met cross tab en Pearson chi square tests.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken :

De hotspots en koude regio´s op de thermografische afbeeldingen geven de plaats aan waar de blokkades zitten. Met behulp van de statistiek is voor een aantal zones een significant verschil aangetoond tussen de drie metingen (voor, na en twee weken na de behandeling).

De omgevingstemperatuur buiten de thermoneutrale zone voor het paard, van -5°C tot 15°C, heeft invloed op de doorbloeding van de extremiteiten en dus ook op de thermografische beelden en interpretaties daarvan.

Het berijden, of een andere vorm van beweging geven, van een paard heeft een orthosympatische invloed op de doorbloeding, waardoor het hele paard een verhoogde doorbloeding heeft en de blokkades minder duidelijk naar voren komen bij het osteopatisch testen. Ditzelfde effect is te zien op de thermografische beelden. Op deze manier wordt het moeilijker, maar niet onmogelijk, om de blokkades te vinden.

Paarden die in verschillende disciplines worden bereden vertonen bepaalde blokkades die voor die discipline opvallend zijn. Sommige disciplinegroepen waren echter te klein om harde feiten uit te halen.

Voor de hele scriptie zie http://www.icreo.com/student/Nl/eindwerk/thesis%20finale%20versie%20.pdf