Privacyverklaring Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg.

Delen met derden

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg verstrekt.

Bij Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je bankgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankgegevens

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een behandeling voor uw (huis)dier.

Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg.

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@dierenarts-osteopaat.nl.

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Dierenarts-osteopaat Fenella Doesburg is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@dierenarts-osteopaat.nl.